Tallers de treballs de recerca

Tallers d'assessorament en treballs de recerca de batxillerat

Presentació

Aquests tallers ofereixen recursos, estratègies, eines i solucions als dubtes, obstacles i problemes comuns que es troben els estudiants durant el treball de recerca a batxillerat (TDR), amb l’ànim de millorar-ne la qualitat i optimitzar l’esforç dedicat.

Organitzen Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar i el Punt Jove de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palamós.

 

Objectius

  • Facilitar la tasca d'elaboració del treball en totes les seves etapes: des de la concepció i el plantejament inicial fins a la metodologia, la documentació, l'elaboració, la redacció, el format i la presentació.
  • Promoure el debat i la resolució de qüestions comunes a tots els treballs, ja sigui en aspectes temàtics, de contingut, metodològics o formals.
  • Proporcionar eines i coneixements per avançar de manera autònoma i segura.
  • Resoldre dubtes i proposar solucions als desafiaments pràctics que puguin sorgir durant el desenvolupament del treball.
  • Transmetre confiança a l'estudiant per superar el treball amb la satisfacció de sentir que l'esforç realitzat té recompensa.

 

Dinàmica

Les sessions s'estructuraran temàticament i es desenvoluparan de manera dinàmica i participativa, fomentant la interacció entre tots els assistents en un ambient relaxat. A partir dels casos pràctics dels alumnes, els tècnics abordaran les qüestions que es plantegin per facilitar el progrés de manera eficaç.

Es recomana que els participants assisteixin amb un portàtil o una tauleta per poder treballar durant la sessió.

 

Localització dels tallers

Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar
Museu de la Pesca
Moll pesquer, s/n - Palamós

Punt Jove de Palamós
Ajuntament de Palamós
Galerias Carmen. Carrer Dídac Garrell, 10, 1r - Palamós

 

Inscripcions

Màxim 15 places, per ordre d'inscripció.

Inscriu-te ara! Programa en pdf

 

Programa de sessions

 

Tallers a Documare. Centre de Documentació de la Pesca i el Mar

 

5 d’abril. 16.30 h
Tema, pregunta, hipòtesi i objectius
La recerca parteix de la formulació d’una pregunta concreta al voltant del tema escollit i de la resposta que, a priori, ens suggereix. Practicarem amb la formulació d’hipòtesis de treball vàlides i explicarem com redactar uns objectius clars, senzills i concisos.

19 d’abril. 16.30 h
La part teòrica: plantejament i delimitació
Presentarem eines i recursos per redactar la part pràctica de forma coherent, ordenada i suficient d’acord amb els objectius del treball, i aprendrem a optimitzar el temps a través de la citació bibliogràfica.

26 d’abril. 16.30 h
Dades, informació coneixement
La part pràctica del treball sol partir de la recopilació de dades a partir de les quals aconseguim informació, la qual, ben examinada, en durà al coneixement. A partir de casos reals proposats pels alumnes, aprendrem a saber seleccionar la font de dades, agregar-les per tenir informació, i saber-la analitzar per obtenir coneixement.

3 de maig. 16.30 h
La redacció dels resums, introducció i conclusions
Resum, introducció i conclusions són les parts fonamentals de la redacció del treball de recerca, perquè sintetitzen els aspectes bàsics de la investigació i confirmen si ha estat ben portada a terme. A través de casos pràctics aportats pels alumnes i de la redacció en comú, aprendre’m a estructurar i a sintetitzar bé la informació en aquests tres apartats.

 

Tallers al Punt Jove Palamós

 

20 de setembre, 18 d’octubre i 22 de novembre 16.30 h
Revisió i resolució de dubtes
Sessions pràctiques dedicades a resoldre dubtes i qüestions referents a l’elaboració del treball, estructura, ordenació, procés de redacció, gràfics, annexos, format i presentació del document.

13 de desembre 16.30 h
Com fer una bona presentació i exposició oral
Donarem les claus i alguns trucs per enlluernar als avaluadors amb una exposició del treball de recerca ben feta, clara, directa i concisa.

9 de gener i 10 de gener 2025
Practica l’exposició oral
Sessions d’entrenament en viu de les exposicions amb els alumnes que la vulguin assajar, amb avaluació col·lectiva, correccions i suggeriments de millora.

 

INSCRIU-TE ARA!