No module Published on Offcanvas position

Xarxa 'Salvador Riera' per al foment de la recerca en història de la pesca marítima

worshop historia pesca documarePresentació

La Xarxa d'investigadors neix amb l'ànim de fomentar la recerca i la generació de coneixement en l’àmbit de la història de la pesca marítima als Països Catalans. És una xarxa multidisciplinar d’investigadors de diferents disciplines, professionals i amateurs, de l`àmbit públic i privat, que es coordinen per facilitar les tasques de documentació, recerca i difusió.

La missió seva és potenciar la producció de coneixement acadèmic en l’àmbit de la història de la pesca marítima, contribuir a l'anàlisi dels resultats dels projectes de recerca, contribuir a la millora de la seva qualitat i estimular l’obertura de noves línies de treball.

La xarxa s’inspira en el treball de Joan Salvador Riera, acadèmic il·lustrat que descriví el 1722, per primera vegada, la indústria pesquera a Catalunya. Encara, avui, la seva obra constitueix una referència pels historiadors. Es pot consultar a través d'aquest enllaç.

Objectius de la xarxa

Constituir una xarxa d’investigadors que permeti millorar la comunicació entre els experts i optimitzar la producció de coneixement en història de la pesca marítima a nivell universitari, centres de recerca i organismes públics i privats.

Promoure la recerca històrica multidisciplinar a escala nacional i internacional sobre la pesca marítima en aigües dels Països Catalans

Donar suport els investigadors per mitjà de l’assessorament i la difusió de recursos documentals i informatius

Dissenyar línies estratègiques de recerca que ajudin a entendre millor l’evolució històrica i la situació actual de la pesca marítima al litoral català

Incrementar la visibilitat acadèmica de la historiografia de la pesca com a eina per a diferents àmbits disciplinars

Promoure la creació de grups de treball específics i la cooperació entre institucions per al foment de la recerca

Promoure la celebració de conferències i workshops per debatre i difondre la disciplina.