No module Published on Offcanvas position

worshop historia pesca documarePresentació

La Xarxa d'investigadors neix amb l'ànim de fomentar la recerca i la generació de coneixement en l’àmbit de la història de la pesca marítima als Països Catalans. És una xarxa multidisciplinar d’investigadors de diferents disciplines, professionals i amateurs, de l`àmbit públic i privat, que es coordinen per facilitar les tasques de documentació, recerca i difusió.

La missió seva és potenciar la producció de coneixement acadèmic en l’àmbit de la història de la pesca marítima, contribuir a l'anàlisi dels resultats dels projectes de recerca, contribuir a la millora de la seva qualitat i estimular l’obertura de noves línies de treball.

La xarxa s’inspira en el treball de Joan Salvador Riera, acadèmic il·lustrat que descriví el 1722, per primera vegada, la indústria pesquera a Catalunya. Encara, avui, la seva obra constitueix una referència pels historiadors. Es pot consultar a través d'aquest enllaç.

Objectius de la xarxa

Constituir una xarxa d’investigadors que permeti millorar la comunicació entre els experts i optimitzar la producció de coneixement en història de la pesca marítima a nivell universitari, centres de recerca i organismes públics i privats.

Promoure la recerca històrica multidisciplinar a escala nacional i internacional sobre la pesca marítima en aigües dels Països Catalans

Donar suport els investigadors per mitjà de l’assessorament i la difusió de recursos documentals i informatius

Dissenyar línies estratègiques de recerca que ajudin a entendre millor l’evolució històrica i la situació actual de la pesca marítima al litoral català

Incrementar la visibilitat acadèmica de la historiografia de la pesca com a eina per a diferents àmbits disciplinars

Promoure la creació de grups de treball específics i la cooperació entre institucions per al foment de la recerca

Promoure la celebració de conferències i workshops per debatre i difondre la disciplina.